SAVJETOVANJE

Radimo poslove savjetovanja oko migracija sustava na unajmljeni prostor, infrastrukturu, oblak ili servise

Migracije

Jesu li vaši IT servisi najbolje iskorišteni u postojećem okruženju ili bi možda migracijom na neko drugo mjestu ili drugu platformu značajno unaprijedili odnos uloženog i dobivenog? Radimo poslove savjetovanja oko migracija sustava na unajmljeni prostor, infrastrukturu, oblak ili servise.

Ispravna procjena oko ulaganja u vlastiti prostor za opremu, infrastrukturu, servise ili korištenje iznajmljenih resursa u zemlji ili inozemstvu, a da se pri tom ne narušava sigurnosti sustava, ozbiljna je stavka za proračun svake organizacije i radi toga joj treba vrlo stručno pristupiti.

Nudimo vam naše iskustvo i nezavisnu procjenu optimalnog postupanja.

Nabavka IT opreme i usluga

Nabava je mjesto gdje se povezuje struka i pravo. Mala greška kod definiranja nabave može rezultirati višemjesečnim odgađanjem isporuke i nepotrebnim dodatnim investicijama.

Prikupili smo tuzemno i inozemno iskustvo u poslovima nabave i rado ćemo svoja saznanja iskoristiti na dobrobit vaše organizacije. Savjetujte se na vrijeme, ne dozvolite da vam se kriva odluka vrati kao bumerang.