ICT (3)

Lukoc d.o.o.

NADZOR USLUGA

Želite izvršiti migraciju i/ili konsolidaciju svoje infrastrukture i servisa, ali niste sigurni da isporučitelj radi po pravilima struke i u skladu s ugovorom?

Continue reading...
Lukoc d.o.o.

KONTAKTIRAJTE NAS

 LUKOĆ D.O.O. za informatičke tehnologije i uslugeADRESA:Vladimira Nazora 47, 20340 Ploče - HRe-mail:lukoc(at)lukoc.biz.hrurl:www.lukoc.biz.hrMatični broj subjekta:060083582OIB:44791882839EUID:HRSR.060083582

Continue reading...